Tilskudsmuligheder

Almindelig tandbehandling

Til almindelig tandbehandling er der fra Den offentlige Sygesikring et fast tilskud, som mindsker egenbetaling.

Sygeforsikringen Danmark

Ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark ydes der tilskud til almindelig tandbehandling ud over det tilskud, der ydes fra Den offentlige Sygesikring. Der ydes også tilskud til behandlinger, som Den offentlige Sygesikring ikke giver tilskud til – f.eks. til kroner, broer, implantater og proteser.

Børn og unge

Til behandling af børn og unge med manglende anlæg af tænder, mineraliseringsforstyrrelser eller andre tanddannelsesforstyrrelser er der vederlagsfri behandling, idet regionen afholder udgiften.

Tandpleje for børn

Hvis børn, der bor i en kommune med kommunal tandpleje, behandles i privat praksis, ydes der et kommunalt tilskud, så egenbetalingen kun udgør 35%. Hvis en af forældrene er medlem af Sygeforsikringen Danmark, vil tilskuddet herfra gøre, at egenbetalingen kun udgør 17%.

Tandpleje for unge 16-17 -årige

Tandpleje for unge 16-17 -årige er gratis i privat praksis, idet kommunen dækker udgiften.

Ved sygdom

Til tandskader, der kan relateres til sygdommen Sjøgren eller til behandling af kræft (stråle- eller kemobehandling), ydes tilskud fra regionen ud over det normale tilskud fra Den offentlige Sygesikring.

Social- og pensionslove

Der ydes offentligt tilskud til personer, der er omfattet af social- og pensionslovene.

Kontakt

Tandlægerne Kold
Bryggergade 10
7400 Herning

Tel: 97 12 03 99
Mail: post@tandherning.dk
Man - Fre › 8:00 – 17.00

Vi støtter

Find os her

Tandlægerne Kold - Bryggergade 10 - 7400 Herning - Telefon: 97 12 03 99
×

Menu

Skriv til os

Vil du i kontakt med os?

Så ring 9712 0399 eller udfyld nedenstående...

Find os